• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Začiatok školského roka 2021/2022
    • 30. 8. 2021
    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Lysá pod Makytou

     oznamuje rodičom detí,

     že slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční

     2. septembra 2021 o 7:30 hod. v budove základnej školy.

     Žiaci si so sebou prinesú prezuvky.

     ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ začína svoju činnosť 3. septembra 2021.

    • Začiatok školského roka 2021/2022: Čítať viac
    • Aktualizované informácie pre rodičov
    • 20. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciam k prihlasovaniu žiakov na stravovanie v školskej jedálni a poplatkom za stravovanie, ako aj zmenám vo výške príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD a v MŠ.

     • Prihlasovanie žiakov na stravovanie

     Z dôvodu opráv v školskej kuchyni bude prihlasovanie žiakov na stravu prebiehať v priestoroch základnej školy od 24. do 31. augusta 2021 v čase od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 (v stredu a vo štvrtok do 16:30).

    • Aktualizované informácie pre rodičov: Čítať viac
   • Matematické súťaže na 1. stupni ZŠ
    • Matematické súťaže na 1. stupni ZŠ
    • 17. 8. 2021
    • „Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť,“ povedal Steve Jobs.

     Cestu k úspešnosti si razia aj žiaci 1. stupňa, pretože veľkú dávku vytrvalosti dokazovali po celý školský rok v matematických súťažiach. Nezastavil ich ani Covid-19 a svojou húževnatosťou sa dopracovali k pekným výsledkom.

    • Matematické súťaže na 1. stupni ZŠ: Čítať viac
    • Informácia pre rodičov
    • 15. 8. 2021
    • k prihlasovaniu žiakov na stravovanie, platbám za stravu a platbám za materskú školu a školský klub detí.

     Oznamujeme rodičom, že prihlasovanie detí na stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať od 24.8.2021.

     Z dôvodu opráv v školskej kuchyni bude prihlasovanie prebiehať v priestoroch základnej školy, kde zákonný zástupca dieťaťa vypíše prihlášku na stravovanie a dostane pokyny k platbám za stravu.

    • Informácia pre rodičov: Čítať viac
    • UPOZORNENIE k dotácii stravy
    • 16. 7. 2021
    • Dotácia poskytovaná žiakom na "obedy zadarmo" od 1.9.2021 končí !

     V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01. 08. 2021 si Vás dovoľujeme informovať o zmenách k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

     Od 1.9.2021 si budú môcť dotáci

    • UPOZORNENIE k dotácii stravy : Čítať viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje