• Oznámenie

    •                                                                   Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      

     Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane 
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte formulár "Vyhlásenie", v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné
     5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo vedeniu našej školy do 28. apríla 2021.

      

     Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eurá.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 020 54 Lysá pod Makytou, 44
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171309
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

     Postup pre právnické osoby

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane.
     4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 020 54 Lysá pod Makytou, 44
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171309
     5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, ďalší príjímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
     6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      

     Lehota na podanie daňového priznania

     Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

     • do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
     • do 30. apríla 2021 - Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte na ktorýkoľvek daňový úrad
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje