Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov,

ponúkame Vám možnosť podania Prihlášky na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej základnej škole elektronickou formou. Ak si zvolíte túto formu podania prihlášky, urobte tak najneskôr do 6. apríla 2021. Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene. Pokiaľ ste prihlášku vyplnili správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Vyplnenú prihlášku vytlačte a prineste podpísanú v deň zápisu. V prípade, že nemáte možnosť si ju vytlačiť, uveďte to prosíme do poznámky - škola Vám ju vytlačí a pripraví na podpis v deň zápisu. Rovnako do poznámky uveďte informáciu o zdravotnom znevýhodnení Vášho dieťaťa, pokiaľ takéto znevýhodnenie má, ako aj iné závažné informácie, s ktorými chcete oboznámiť budúcu triednu učiteľku Vášho dieťaťa. Ďakujeme.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje