• Organizácia vyučovania a školského roka

    • ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 44

      

      

     Organizácia vyučovania v šk. roku 2020/2021

      

     1. hodina

     7,30

     8,15

     5 min. prestávka

     2. hodina

     8,20

     9, 05

     20 min. prestávka

     3. hodina

     9,25

     10,10

     10 min. prestávka

     4. hodina

     10,20

     11,05

     10 min. prestávka

     5. hodina

     11,15

     12,00

     5 min. prestávka

     6. hodina

     12,05

     12,50

     5 min. prestávka

     (ak výučba posledných dvoch hodín prebieha v bloku, 7. hodina nasleduje bez 5 min. prestávky;

     dvojhodinový blok

     začína o 12:05 končí o 13:35)

     7. hodina

     12,55

     13,40

      

      

      

     ______________________________________________________

      

      

     Organizácia školského roka

     Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

     Vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 a končí 30. júna 2022.

      

     Jesenné prázdniny:

     28. októbra 2021 (štvrtok) – 29. októbra 2021 (piatok).

     Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).

      

     Vianočné prázdniny:

     23. decembra 2021 (štvrtok) – 7. januára 2022 (piatok).

     Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).

      

     Polročné prázdniny:

     4. februára 2022 (piatok).

     Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (utorok).

      

     Jarné prázdniny:

     7. marca 2022 (pondelok) – 11. marca 2022 (piatok).

     Vyučovanie sa začína 14. marca 2022 (pondelok).

      

     Veľkonočné prázdniny:

     14. apríla 2022 (štvrtok) – 19. apríla 2022 (utorok).

     Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda).

      

     Letné prázdniny:

     1. júla 2022 (piatok) – 31. augusta 2020 (streda).

     Vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje