• Členovia rady školy

    •  

      

     Členovia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Lysá pod Makytou

     v školskom roku 2020/2021

      

               Predseda rady školy:   Mgr. Jana Janíčková

      

     • Zástupcovia zriaďovateľa

      

     1. Mgr. Jana Janíčková
     2. Milan Bartoník
     3. Mgr. Alexander Brežný
     4. Bc. Juraj Václavík

      

     • Zástupcovia rodičov
     1. Andrea Brežná
     2. Helena Cicháková 
     3. Bc. Katarína Gábiková 
     4. Gabriela Šešová

      

     • Zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ
     1. Alica Tomášová

      

     • Zástupcovia pedagogických zamestnancov
     1. Mgr. Lenka Kalusová
     2. Jana Prosnanová

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje